torsdag, oktober 05, 2006

Det här tycker jag var lite bra sagt.

"Ju mer jag skriver, desto mer övertygad blir jag om att skrivande i första hand inte handlar om att skriva utan om att just se sin text, kunna lägga örat mot och höra vad den har att berätta. Resten är nedtecknande"

Torbjörn Flygt

Inga kommentarer: